It looks like you're trying to visit our USA store, would you like to go to our UK store?

Satın Alma Koşulları

ON BILGILENDIRME
 
1.Giriş
İşbu belge (aşağıda bahsedilen diğer tüm belgelerle birlikte) internet sitesinin kullanımına ve işbu internet sitesi yoluyla ürünlerin satın alınmasına dair hüküm ve koşulları belirler (aşağıda "Koşullar" olarak anılacaktır). Müşteri internet sitesini kullanmadan önce Koşulları, Çerez Politikamızı ve Gizlilik Politikamızı (hepsi birlikte "Veri Gizliliği Politikası" olarak anılacaklardır) okumalıdır. Bu internet sitesini kullandığınızda veya internet sitesi üzerinden sipariş verdiğinizde siz değerli Müşterimiz, işbu Koşullara ve Veri Gizliliği Politikasına tabi olma konusunda açık rıza gösterdiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Müşteri, tüm Koşulları ve Veri Gizliliği Politikasını kabul etmediği takdirde, internet sitesini kullanmamalıdır. İşbu Koşullar ve Veri Gizliliği Politikası değiştirilebilir. Bunları düzenli olarak okumak Müşteri’nin sorumluluğudur ve Müşteri internet sitesini kullandığında veya Sözleşmeyi oluşturduğunda (aşağıda açıklandığı şekilde) yürürlükte olan Koşullar ve Veri Gizliliği Politikası Müşteri için geçerli olacaktır.
 
2. İnternet Sitesindeki Bilgilerini ve Ziyaretleriniz 
Müşterinin istediği ürünü satın alabilmesi için kişisel bilgilerini paylaşması gerekmektedir. aeris-design.com ile paylaştığınız bilgiler veya kişisel veriler Veri Gizliliği Politikası uyarınca işlenir. Müşteri internet sitesini kullandığında aeris-design.com ile paylaştığı tüm bilgilerin doğru ve gerçek olduğunu teyit ederek işbu bilgilerin ve kişisel verilerin işlenmesini kabul etmiş sayılır. Müşteri’nin ilgisini açık şekilde aeris-design.com ’a beyan etmesi halinde, aeris-design.com en yeni koleksiyonlar, kataloglar, kampanyalar ve özel teklifler hakkında e-posta yoluyla Müşteri’yi bilgilendirebilir.
 
3. İnternet Sitesinin Kullanımı
İnternet sitesini kullanarak ve/veya internet sitesi yoluyla herhangi bir sipariş vererek; Müşteri; 1. İnternet sitesini yalnızca meşru talepler veya siparişler için kullanmayı, 2. Gerçekçi olmayan, asılsız veya sahte siparişler vermemeyi; aeris-design.com ’un böyle bir siparişin yapıldığına dair makul bir kanaati olduğunda, aeris-design.com’un siparişi iptal etme ve konuya ilişkin ilgili yetkilileri bilgilendirme hakkına sahip olduğunu, 2 3. aeris-design.com ’a doğru ve güncel e-posta, posta ve/veya diğer iletişim bilgilerini sunmayı ve gerekli olması durumunda aeris-design.com’un bu bilgileri Müşteri ile iletişim kurmak için kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiş olur. (Veri Gizliliği Politikası bakınız). Müşteri’nin, siparişi tamamlamak için ihtiyaç duyulan bilgilerin tümünü aeris-design.com ’a vermediği hallerde, aeris-design.com siparişi tamamlamayabilir. Müşteri internet sitesi yoluyla sipariş verdiğinde, en az 18 yaşını tamamlamış olduğunu ve yasal olarak temyiz kudretini haiz sözleşme kurmaya muktedir olduğunu onaylamaktadır.
 
4. Sözleşmenin Kurulması
Müşteri, sipariş vermek için, online satın alma sürecini izlemeli ve "Ödemeyi Onayla" seçeneğini tıklamalıdır. Bunu yaptıktan sonra Müşteri, siparişin alındığını onaylayan bir eposta alır ("Sipariş Onayı"). Daha sonraki ikinci bir e-postada, siparişin kabul edildiği ve gönderilmekte olduğu ("Teslimat Onayı") Müşteri’ye bildirilir. aeris-design.com tarafından böyle bir onay Müşteri’ye sunulmamışsa, Sözleşme kurulmamış sayılır.
 
5. Ürünlerin Bulunabilirliği
Ürünler showroom’umuzdan satın alınabileceği gibi web sayfamızdan da bulunabilir. Stoklar sürekli güncel tutulmaktadır. Tedarik veya Yakında Gelecek ibareleri olan ürün satın alındığında sipariş olarak algılanır ve tedarik süreci otomatik olarak başlatılmış olur. Tedarik edilemeyen veya stok sonu ürünler web sitesinden kaldırılır.
 
6. Siparişin Reddi
aeris-design.com’un internet sitesinden herhangi bir ürünü geri çekme ve/veya internet sitesindeki herhangi bir materyali veya içeriği kaldırma veya düzeltme hakkı her daim saklıdır. aeris-design.com kendisine iletilen tüm siparişleri işlemek için tüm makul çabayı sarf edecek olsa dahi, bir siparişi aldıktan veya Müşteri’ye Sipariş Onayı gönderdikten sonra olağandışı durumların meydana gelmesi halinde siparişi yerine getirmeyi veya onaylamayı reddetme hakkını her zaman saklı tutar. aeris-design.com, müşteri’ye veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı, internet sitesinden herhangi bir ürünü geri çektiği, herhangi bir materyali veya içeriği kaldırdığı veya düzelttiği ya da siparişi aldıktan veya sipariş onayını gönderdikten sonra onu yerine getirmeyi veya onaylamayı reddettiği için sorumlu tutulamaz fakat müşteriye konuyla ilgili bilgi vermekle yükümlüdür.
 
7. Teslimat
aeris-design.com, stoktaki bulunabilirliğe bağlı olarak (yukarıdaki 6. maddeye bakınız) ve herhangi bir olağandışı durum olmadığı müddetçe, Teslimat Onayı’nda listelenen ürünlerin siparişlerini Teslimat Onayı’nda belirtilen teslimat tarihine kadar, tahmini teslimat tarihi belirtilmeyen siparişleri ise Sipariş Onay tarihinden itibaren en fazla (otuz) 30 gün içinde teslim eder. Ürünlerin tedarikinin aeris-design.com’un kontrolü dışında bir durum sebebiyle gecikmesi halinde, aeris-design.com; müşteri’yi mümkün olan en kısa zamanda durumdan haberdar eder ve gecikmenin etkisini en aza indirmek için önlemler alır.
 
8. Teslim Edememe Hali
Teslimat mümkün olmazsa, ürün/ler depoya iade edilir. Teslimatın mümkün olmaması halinde Müşteri, siparişe konu ürünün nerede olduğuna ve teslimatı nasıl yeniden ayarlayabileceğine ilişkin bilgilendirilir. Müşteri kararlaştırılan zamanda teslimat konumunda olmazsa, anlaşılacak diğer bir uygun günde teslimatı yeniden düzenlemek için aeris-design.com ile irtibata geçmelidir. Siparişe konu ürün teslimat adresine getirilip de aeris-design.com’dan kaynaklı olmayan bir sebepten ötürü Teslimat gerçekleşmez ve Müşteri takip eden on beş (15) gün içinde Teslimat için aeris-design.com ile iletişime geçmezse, Müşteri’nin Sözleşme’ye aykırı davrandığından bahisle Sözleşme feshedilebilecektir. Sözleşmenin sonlandırılmasının sonucu olarak, teslimat masrafı dahil (aeris-design.com ’un sunduğu olağan teslimat yöntemi dışında Müşteri’nin istediği herhangi bir teslimat yönteminden kaynaklanan ek masraflar hariç olmak üzere) aeris-design.com, Müşteri’den aldığı bütün ödemeleri, herhangi bir makul olmayan gecikme olmaksızın, her halükarda, işbu Sözleşmenin sonlandırılmasından sonraki on dört (14) gün içinde Müşteri’ye iade edecektir. Müşteri, Sözleşmenin sonlandırılmasından kaynaklanan nakliye işleminin ek maliyeti olabileceğini ve aeris-design.com’un bu maliyeti Müşteri’ye yansıtma hakkına sahip olacağını unutmamalıdır. Bu madde, sanal hediye kartlarının teslimatı Hediye Kartı'na ilişkin Hüküm ve Koşullar ile yukarıdaki 8 madde hükümlerine tabi olması sebebiyle sanal hediye kartına uygulanmaz.
 
9. Risk ve Mülkiyet
aeris-design.com’un belirlediği kurye/kargo şirketi ile teslimatı Müşteri kabul ettiği müddetçe Teslimata kadar ürünlere ilişkin her türlü yarar ve hasar aeris-design.com’un sorumluluğunda olacaktır. Ürünlerin mülkiyeti, söz konusu ürünün Müşteri’ye veya teslimat adresinde bulunan kişiye tesliminden itibaren Müşteri’ye geçer. (mülkiyetin devri)
 
10. Fiyat ve Ödeme
Ürünlerin fiyatı, internet sitesinde belirlendiği şekildedir. aeris-design.com internet sitesindeki tüm fiyatların doğru olduğundan emin olmak için elinden geleni yapmasına rağmen, bu konuda hatalar meydana gelebilir. Müşteri’nin sipariş ettiği ürünlerin fiyatında bir hata bulunması durumunda aeris-design.com, Müşteri’yi mümkün olan en kısa sürede bilgilendirerek Müşteri’ye siparişi doğru fiyat üzerinden onaylama veya siparişini iptal etme seçeneklerini sunar.aeris-design.com Müşteri’ye ulaşamazsa siparişi iptal edilmiş kabul ederek ürünler için ödeme yapılan miktar Müşteri’ye iade edilir. Fiyatlandırma hatası bariz ve kesinse ve internet sitesinde kayıtlı ürün fiyatının bariz bir şekilde hatalı fiyat olduğu anlaşılabilecekse,aeris-design.com ürünleri Müşteri’ye hatalı (normalde olması gerekenden daha düşük) fiyattan (Müşteri’ye Teslimat Onayı gönderdikten sonra dahi) satış işlemini tamamlama yükümlülüğünde olmayacaktır. İnternet sitesindeki fiyatlara KDV ve vergiler dahildir ancak teslimat ücreti dahil değildir ve bu ücret Alışveriş Rehberinde belirtildiği gibi toplam tutara eklenerek toplam sipariş ücreti belirlenecektir. Fiyatlar herhangi bir zamanda değişikliğe uğrayabilir ancak (yukarıda belirtilenler hariç olmak üzere) Müşteri’ye Sipariş Onayı gönderildiği durumlarda fiyat değişiklikleri siparişleri etkilemeyecektir. Bu sebeple, (yukarıda belirtilen durum haricinde) önceki siparişlere ilişkin fiyatların yeniden düzenlenmesine izin verilmemektedir. Müşteri alışverişi tamamladığında, satın almak istediği tüm ürünler alışveriş sepetine eklenir, sonraki adım ise siparişi sonlandırma ve ödeme işlemidir. Bunu yapabilmek için, Müşteri, satın alma sürecine ilişkin adımları izlemeli, her adımda talep edilen bilgileri tamamlamalı veya onaylamalıdır. Ayrıca Müşteri, satın alma süreci boyunca, ödeme işlemi öncesinde, sipariş ayrıntılarında değişiklik yapabilir. Sipariş tamamlandıktan sonra ve ödemenin Müşteri tarafından teyit edilmesinden önce, satın alınan ürüne ilişkin temel nitelikleri, ürünün tüm vergiler dahil toplam fiyatı, Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler veya istisnai olarak cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, Müşteri’nin cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi sipariş özeti şeklinde Müşteri’nin dikkatine sunulur. Alışveriş Rehberinde satın alma sürecine dair ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır. Ayrıca, Müşteri’nin kayıtlı bir kullanıcı olması halinde, Müşteri kendisine ait bütün siparişlerin detayına "Hesabım" bölümünden ulaşılabilir. Ödemeler internet sitesinde ve uygulamalarda gösterilen ödeme yöntemleri kullanılarak kredi kartlar ve debit kartlar aracılığıyla yapılır. 4 Yetkisiz erişimi engelleyebilmek için Müşteri’nin kredi kartı bilgileri şifrelenir. aeris-design.com Müşteri’nin siparişi aldığında, işlemi tamamlamak için yeterli kullanılabilir limit bulunduğunu teyit etmek için Müşteri’nin kartında provizyon talep edilir. Ödemeye ilişkin tahsilat, aeris-design.com tarafından siparişin onaylandığı anda yapılacaktır. Müşteri "Ödeme Onayı" düğmesini tıkladığında, kullanılan kredi kartının sahibi olduğunu veya hediye kartı veya kredi çeki kartının yasal hamili olduğunu doğrulamış ve onaylamış sayılır. Kredi kartları kartı veren kurum tarafından doğrulamalara ve yetkilendirmelere tabidir; fakat Müşteri’nin kartını veren kurumun aeris-design.com’a ödeme yetkilendirmesi vermemesi halinde herhangi bir gecikmeden veya teslim etmeme durumundan dolayı aeris-design.com yükümlü olmayacaktır ve sözleşmeyi tamamlaması mümkün olmayacaktır.
 
11. Fatura
Ürünlerin siparişinin akabinde Alıcıya fatura düzenlenir ve en geç 10 gün içinde teslim edilir. aeris-design.com, fatura konusunda, e-fatura mevzuatına uygun diğer usullerin uygulanması hakkını saklı tutar.
 
12. Katma Değer Vergisi
Mer’i mevzuat hükümleri uyarınca, internet sitesinden yapılan tüm satış işlemleri, Müşteri’nin onayına tabi olan uygulanabilir nihai muafiyetler hariç olmak üzere Katma Değer Vergisine (KDV) tabidir.
 
13. İade Politikası
15.1. Kanuni Cayma Hakkı Cayma Hakkı Müşteri, Müşteri, Sözleşme’nin kurulmasını müteakip on dört (14) gün içinde, herhangi bir neden belirtmeksizin, cayma hakkına sahiptir (aşağıdaki madde 15.2'te belirtilen cayma hakkının kullanılamayacağı ürün grubu için düzenlenen sözleşmeler hariç olmak üzere). Satın alınan ürünler kargo şirketi aracılığıyla ücretsiz olarak iade edilebilir. 
Cayma süresi Müşteri veya Müşteri’nin belirlediği üçüncü bir kişi (kurye dışında) tarafından ürünlerin zilyetliği devralındıktan on dört (14) gün sonra ya da tek sipariş ile birden fazla ürünün ayrı ayrı teslim edildiği durumda, Müşteri veya Müşteri’nin belirlediği üçüncü bir kişi (kurye dışında) tarafından en son ürünün zilyetliği devralındıktan on dört (14) gün sonra sona erer. Bu cayma hakkını kullanabilmek için, Müşteri cayma hakkını kullanmak istediğini ve Sözleşmeyi fesih kararını aeris-design.com’a, yazılı bildirim veya internet sitesi üzerinden sunulan diğer araçlarla bildirmelidir. Müşteri, siparis@aeris-design.com adresine bir e-posta göndererek bilgilendirebilir. Ayrıca Nisbetiye Mah. Aytar Cad. 18/1 Etiler Beşiktaş / ISTANBUL / Türkiye adresine yazılı bildirim göndererek de Müşteri cayma hakkını kullanmak istediğine ilişkin aeris-design.com’u bilgilendirebilir. 
Müşteri, zorunlu olmasa da işbu Koşulların ekinde bulunan örnek cayma hakkı formunu kullanabilir. Müşteri’nin cayma hakkını süresinde kullanabilmesi için, hakkın kullanım süresi bitmeden önce cayma hakkını kullanmak istediğine dair aeris-design.com’u bilgilendirmesi yeterlidir. Cayma hakkının kullanımı halinde, ürünün iadesi cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirim tarihinden itibaren on (10) gün içinde işbu Sözleşmenin 15.2 maddesine uygun olarak aeris-design.com’a kargo yoluyla yapılabilir. Müşteri, herhangi bir sorusu olması halinde, internet sitesindeki iletişim formundan  ya da info@aeris-design.com adresine e-posta göndererek aeris-design.com’a ulaşabilir. 
Geri ödeme herhangi bir gecikme olmaksızın, cayma hakkının kullanımına dair bildirimin alınmasından itibaren on dört (14) günü geçmeyecek şekilde yapılır. Müşteri’nin tercih ettiği seçili iade yöntemine bakılmaksızın, kargo yoluyla iadeler, aeris-design.com’un seçtiği bir kurye tarafından yapılmazsa, aeris-design.com’un maruz kalacağı ekstra masraflar, Müşteri’ye geri ödenecek miktara dahil edilmeyecektir. 
Cayma hakkını kullanmanın sonuçları Müşteri’nin Sözleşmeyi feshetmesi halinde, Madde 17.2'de aksinin belirtildiği durum hariç olmak üzere; aeris-design.com, Müşteri’den aldığı bütün ödemeleri teslimat masrafları da dahil (aeris-design.com’un sunduğu en az maliyetli olan standart teslimat türü dışında bir teslimat türü seçildiğinde ortaya çıkacak ek masraflar hariç) Müşteri’ye iade eder. aeris-design.com, Müşteri’nin satın alma işlemi için kullandığı ödeme yönteminin aynısını kullanarak geri ödeme yapar ve hiçbir durumda, böyle bir geri ödemenin sonucunda Müşteri herhangi bir ek ücret ödemeyecektir. 
Müşteri, aeris-design.com’a ürünleri aeris-design.com tarafından belirlenen kargo şirketi aracılığıyla, herhangi bir gecikme olmaksızın, cayma hakkının kullanımına dair bildirimden itibaren on (10) günü geçmeyecek şekilde iade etmelidir. Müşteri, bu on (10) günlük süre sona ermeden ürünleri geri göndermeli veya iade etmelidir. 
Müşteri, yalnızca ürünlerin mahiyeti, özellikleri ve işleyişi için gerekli olan herhangi bir kontrolün ötesine geçen değer azalmalarından sorumlu olur. Cayma hakkının kullanılamayacağı haller aşağıdaki ürünlerden herhangi birinin teslimatına ilişkin sözleşmelerde Müşteri cayma hakkını kullanamaz: 
1. Müşterinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler. 
2. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler. 
3. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların (iç çamaşır, mayo vb.) teslimine ilişkin sözleşmeler. 
Müşteri, Teslimat sonrasında, durumlarını, özelliklerini ve işlevlerini saptamak için ürünleri eline alarak kontrol edebilir. Ürünleri kabul edilebilir şekilde ele alma, e-ticarette makul düzeyde kabul edilebilir bir süreçtir. Eğer Müşteri’nin gözden geçirme eylemi kabul edilebilir makul düzeyin ötesine geçer ve ürünler hasar görürse ya da değerleri azalırsa, bu farkı aeris-design.com, cayma hakkının kullanımı sırasında Müşteri’ye yapılacak geri ödemeden mahsup edebilir ya da Müşteri ürünlerin azalan değerlerine denk bir miktarı aeris-design.com’a ödemek durumunda kalabilir. 
Müşteri; ürünleri, orijinal paketleri, talimatları ve diğer belgeleriyle birlikte aeris-design.com ’a iade etmelidir. Her halde Müşteri, ürünü iade ederken, ürün teslim edildiğinde alınan faturayı veya fatura mevzuatının gerektirdiği ilgili belgeyi ürün ile birlikte göndermelidir. Müşteri siparişi aldığında cayma hakkının nasıl kullanılabileceğine dair özet bilgi Müşteri ile paylaşılacaktır. İnternet sitesindeki "İADELER" bölümünde yer alan talimatlar uyarınca Müşteri, ürünü aynı paket içinde göndermelidir. 
Yukarıdaki seçeneklerin hiçbiri Müşteri için herhangi bir ek ücret doğurmaz. Müşteri, mevcut ücretsiz iade yöntemlerinden hiçbirini kullanmak istemezse, iade masraflarına katlanması gerekmektedir. Müşteri, ürünleri aeris-design.com’a alıcı ödemeli olarak iade etmek isterse, buna bağlı maliyetlerden Müşteri sorumlu olabilecektir. aeris-design.com, ürünleri inceledikten sonra, ödenen tutarların geri ödenmesi için Müşteri’nin hakkı olup olmadığı hususunda Müşteri’yi bilgilendirecektir. Geri ödeme, cayma hakkı yasal süresi içinde kullanıldığında ve ilgili paketi oluşturan tüm ürünler iade edildiğinde yapılır. Geri ödeme mümkün olan en kısa zamanda ve her durumda, cayma niyetinin aeris-design.com’a bildirildiği tarihten itibaren on dört (14) gün içinde yapılır. Geri ödeme daima satın alma işleminde kullanılan ödeme yöntemi kullanılarak yapılır. Ürünleri yukarıda belirtilen şekilde iade etmenin risklerinden Müşteri sorumludur.
Müşteri ürünü iade ederken oluşan masraflar da dahil olmak üzere geri ödenir. Müşteriden alınan paranın geri ödemesi daima siparişin ödemesini yapmak için Müşteri’nin kullandığı kredi kartına yapılır. Bu hüküm yasal haklarınıza halel getirmeyecektir.
 
14. Sorumluluk ve Feragat
 İşbu Koşullarda yer alan hiçbir hüküm hiçbir şekilde aşağıdaki konulara ilişkin aeris-design.com’un sorumluluğunu sınırlandırmaz veya ortadan kaldırmaz: aeris-design.com’dan ihmalinden kaynaklı personel ölümü veya yaralanması; 2. Dolandırıcılık veya sahte temsiliyet; veya 3. aeris-design.com’un sorumluluğunu sınırlandırmasının veya hariç tutmasının veya bunları yapmaya çalışmanın 

Webticaretim E-ticaret İle Hazırlanmıştır